پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

میزبانی وب هتزنر آلمان

بسته برنزی
89,000 تومان
ماهانه
 • 512MB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • Directadmin کنترل پنل
 • رایگان SSL
 • هفتگی پشتیبان گیری
بسته نقره ای
164,000 تومان
ماهانه
 • 1GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • Directadmin کنترل پنل
 • رایگان SSL
 • هفتگی پشتیبان گیری
بسته طلایی
194,000 تومان
ماهانه
 • 2GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • Directadmin کنترل پنل
 • رایگان SSL
 • هفتگی پشتیبان گیری